Διευρυμένη συνεδρίαση της Α.Δ.Ε.Δ.Υ Κιλκίς

Η Εκτελεστική Γραμματεία του Νομαρχιακού τμήματος Α.Δ.Ε.Δ.Υ Κιλκίς καλεί τους εκπροσώπους όλων των συλλόγων του νομού Κιλκίς σε διευρυμένη συνεδρίαση την Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 19.00 το απόγευμα σε συνεδρίαση με θέμα: "Εναλλακτικές προτάσεις αντίδρασης και κινητοποιήσεων των εργαζομένων του Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα".